Inne Liczba stron: 121 Kod pracy: 7039
Powrót do kategorii

Fryderyka Nietzschego koncepcja kultury i jej ślady w refleksji postmodernistycznej

Wstęp.................................................................................................................................5
Rozdział I ........................................................................................................................10
Fenomen Nietzschego na przestrzeni wieków XIX, XX i XXI......................................10
Rozdział II ......................................................................................................................38
Próba konkretyzacji teorii kultury Nietzschego..............................................................38
Rozdział III......................................................................................................................63
Nietzsche a Postmodernizm.............................................................................................63
Rozdział IV......................................................................................................................80
Egzemplifikacje śladów nietzscheańskich w koncepcjach myślicieli
postmodernistycznych ....................................................................................................80
Zakończenie...................................................................................................................112
Bibliografia....................................................................................................................114
Inne Liczba stron: 121 Kod pracy: 7039
Powrót do pracy

Fryderyka Nietzschego koncepcja kultury i jej ślady w refleksji postmodernistycznej

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.