Inne Liczba stron: 124 Kod pracy: 6743
Powrót do kategorii

Fotografia microstockowa

Streszczenie pracy................................................................................................................3
Spis treści.............................................................................................................................4
Wstęp................................................................................................................................... 5
1. Tradycyjna fotografia stockowa...................................................................................... 9
1.1. Historia fotografii stockowej.................................................................................. 10
1.2. Obecna sytuacja na rynku fotografii stockowej......................................................16
1.3. Specyfika fotografii stockowej............................................................................... 23
2. Microstock..................................................................................................................... 31
2.1. iStockphoto............................................................................................................. 32
2.2. Tradycyjne agencje stockowe a serwisy microstockowe........................................35
2.3. Przyczyny popularności microstocku..................................................................... 43
2.4. Porównanie ofert agencji microstockowych...........................................................50
3. Użytkownicy agencji microstockowych........................................................................ 56
3.1. Crowdsourcing – nowy sposób komunikacji i pracy..............................................56
3.2. Rekrutacja fotografów............................................................................................ 59
3.3. Social networking w agencjach microstockowych................................................. 63
3.3.1 iStockphoto....................................................................................................... 64
3.3.2 Shutterstock.......................................................................................................72
3.3.3 Dreamstime.......................................................................................................74
4. Aspekty prawne microstocku.........................................................................................77
4.1 Prawo autorskie a fotografia.................................................................................... 78
4.2. Zasady licencjonowania fotografii..........................................................................84
4.2.1. Licencja Royalty Free...................................................................................... 85
4.2.2. Rozszerzone licencje........................................................................................89
4.2.3. Reklamowe duplikacje – skutek stosowania niewyłącznych licencji w
marketingu ................................................................................................................ 93
4.3. Model i property releases........................................................................................99
Zakończenie..................................................................................................................... 105
Słownik............................................................................................................................ 108
Spis ilustracji....................................................................................................................118
Spis tabel..........................................................................................................................120
Bibliografia...................................................................................................................... 120
Indeks...............................................................................................................................122
Inne Liczba stron: 124 Kod pracy: 6743
Powrót do pracy

Fotografia microstockowa

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.