Inne Liczba stron: 60 Kod pracy: 4538
Powrót do kategorii

EKOLOGIA A SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Wstęp.......................................................................................................................................... 3
1Natura i kultura......................................................................................................................... 5
1.1 Termin ekologia ............................................................................................................ 5
1.2 Filozofia ekologiczna .................................................................................................... 6
1.3 Ekofilozofia................................................................................................................... 8
Wartości ekologiczne............................................................................................................9
Kultura ekologiczna............................................................................................................10
2Estetyka ekologiczna.............................................................................................................. 13
2.1 Inspiracje „eko” w myśli estetycznej .......................................................................... 13
2.2 Prekursorzy ekoesetycznego myślenia........................................................................ 15
2.3 Estetyka wobec natury ................................................................................................ 18
Ekologiczne doświadczenie estetyczne ..............................................................................20
2.4 Estetyka, ekologia i postmodernizm........................................................................... 21
3Nurt ekologiczny w sztukach plastycznych ........................................................................... 24
3.1 Sztuka ziemi ................................................................................................................ 24
3.2 Sztuka zwana ekologiczną .......................................................................................... 29
3.3 Sztuka, która jest naturą .............................................................................................. 32
Zakończenie ............................................................................................................................. 36
Bibliografia............................................................................................................................... 38
Wydawnictwa zwarte ........................................................................................................ 38
Katalogi wystaw................................................................................................................ 39
Strony internetowe ............................................................................................................ 40
Spis fotografii ........................................................................................................................... 41
Inne Liczba stron: 60 Kod pracy: 4538
Powrót do pracy

EKOLOGIA A SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.