Informatyka Liczba stron: 121 Kod pracy: 8354
Powrót do kategorii

Flash 5 Animacje i interakcje

Spis treści

 

Wstęp.....................................................................................

 

  1. Czym jest Flash....................................................................

1.1. Standard sieciowy..............................................................................

1.2. Interaktywność..................................................................................

1.3. Łatwość użytkowania..........................................................................

 

2.Interfejs...............................................................................

2.1. Przyborniki........................................................................................

2.2. Główne Menu.....................................................................................

2.3. Listwa czasowa

2.4. Panele

 

3.Tekst

  3.1. Tworzenie elementów tekstowych

  3.2. Rodzaje pól tekstowych

  3.3. Rozbijanie tekstu

  3.4. Animowanie tekstu

 

4.Symbole

  4.1. Typy symboli

  4.2. Tworzenie symboli

  4.3. Edycja symboli

  4.4. Praca z klonami symboli

 

5.Dźwięk we Flash-u

  5.1. Parametry dźwięku

5.2. Importowanie dźwięków

5.3. Umieszczanie dźwięku na listwie czasowej

5.4. Konfiguracja i edycja klonów dźwięku

 

  1. Warstwy

  6.1. Tworzenie warstw

  6.2. Usuwanie warstw

  6.3. Zmiana nazw warstw

  6.4. Ustalanie kolejności warstw

  6.5. Kopiowanie warstw

  6.6. Rodzaje warstw

 

  1. Animacja

  7.1. Na czym polega animacja

  7.2. Metody animacji

  7.3. Tworzenie animacji

 

  1. Podstawowe akcje i interaktywność

  8.1. Interaktywność we Flashu

  8.2. Zdarzenia

  8.3. Obiekty docelowe

 

 

  1. Publikacja animacji

9.1. Przygotowanie filmu do optymalnego odtwarzania

9.2. Publikacja i eksport filmu

8.3. Ustawienie opcji Flash Player-a

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Informatyka Liczba stron: 121 Kod pracy: 8354
Powrót do pracy

Flash 5 Animacje i interakcje

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.