Informatyka Liczba stron: 72 Kod pracy: 8202
Powrót do kategorii

Aplikacje do archiwizacji danych

Cel i zakres pracy.. 4

Wstęp.. 4

Organizacja zapisu na dysku. 4

Kompresja danych.. 4

Drive Space 3. 4

Kompresowanie dysku. 4

Dekompresowanie dysku. 4

Zwiększanie ilości wolnego miejsca na skompresowanym dysku. 4

Dopasowanie kompresji 4

Dopasowanie, aby osiągnąć maksymalną szybkość. 4

Dopasowanie, aby osiągnąć maksymalną ilość miejsca na dysku. 4

Dopasowanie, aby zrównoważyć szybkość i miejsce. 4

Przegląd kompresji 4

Metoda HiPack. 4

Zagrożenia komputerowe.. 4

Konie Trojańskie. 4

Bomby Logiczne. 4

Wirusy. 4

Robaki 4

Przenikanie wirusów do komputera. 4

Sposoby występowania infekcji 4

Struktura wirusa. 4

Rodzaje wirusów.. 4

Wirusy sektora ładowania. 4

Wirusy pasożytnicze. 4

Wirusy wieloczęściowe. 4

Wirusy towarzyszące. 4

Wirusy sprzęgające. 4

Uboczne efekty wirusów.. 4

Profilaktyka antywirusowa. 4

Regularne i solidne sporządzanie kopii rezerwowych. 4

Zabezpieczona przed zapisem dyskietka systemowa. 4

Plan postępowania wypadkowego. 4

Zasady higieny. 4

„BRUDNY" komputer osobisty. 4

Komputer osobisty do kwarantanny. 4

Norton Ghost 2002. 4

 1. Instalacja programu. 4
 2. Przygotowanie do pracy. 4

Tworzenie dyskietki z obsługą nagrywarki. 4

Tworzenie dyskietki z obsługą napędu CD-ROM. 4

III. Tworzenie nowego obrazu partycji. 4

 1. Odtwarzanie istniejącego obrazu partycji. 4
 2. Obraz dysku. 4

Tworzenie nowego obrazu całego dysku. 4

Odtwarzanie istniejącego obrazu dysku. 4

 1. Klonowanie dysków i partycji 4

Klonowanie wybranej partycji 4

Klonowanie całego dysku twardego. 4

VII. Nagrywanie obrazów bezpośrednio na płyty CD-R i CD-RW. 4

 

Drive Image 2002. 4

 1. Instalacja Programu. 4
 2. Tworzenie obrazu partycji 4

III. Odtwarzanie partycji z obrazu. 4

Sposób pierwszy. 4

Sposób drugi 4

 1. Klonowanie całych dysków twardych. 4
 2. Archiwizacja danych na płycie CD-R i CD-RW... 4

Zapis obrazu bezpośrednio na płycie CD-R lub CD-RW.. 4

Odtwarzanie obrazu z płyty CD-R i CD-RW.. 4

BHP.. 4

 1. Środki ochrony przeciwporażeniowej. 4
 2. Zagrożenia dla zdrowia człowieka. 4

III.     Ergonomia-lokalizacja i oświetlenie stanowiska pracy. 4

Literatura.. 4

Informatyka Liczba stron: 72 Kod pracy: 8202
Powrót do pracy

Aplikacje do archiwizacji danych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.