Zatrucie alkoholem etylowym - problem Zespołów Ratownictwa Medycznego i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Spis treści

Wykaz skrótów..................................................................................... 3

1.Wstęp................................................................................................. 4

1.1. Charakterystyka, mechanizm działania i metabolizm alkoholu etylowego....................................................................... 5

1.2 Wpływa alkoholu na organizm człowieka.............................. 6

1.3 Interakcje alkoholu z lekami................................................... 8

1.4. Dane statystyczne dotyczące alkoholu................................... 9

1.5. Objawy i ogólne postępowanie w zatruciu alkoholem etylowym..................................................................................... 10

1.6. Rola ZRM i SOR w zatruciu alkoholem etylowym............. 12

1.7. Zespół uzależnienia od alkoholu oraz zaburzenia psychiczne spowodowane spożywaniem alkoholu........................................ 13

  1. Cel pracy......................................................................................... 15

2.1.Cel główny............................................................................ 15

2.2. Cele szczegółowe................................................................. 15

  1. Materiał i metoda............................................................................ 16

3.1 Materiał................................................................................. 16

3.2 Metoda................................................................................... 16

  1. Wyniki............................................................................................ 17
  2. Wnioski........................................................................................... 39

Piśmiennictwo.................................................................................... 39

Streszczenie........................................................................................ 40

Wykaz tabel........................................................................................ 41

Wykaz wykresów................................................................................ 42

Fizjoterapia/medycyna/pielęgniarstwo Liczba stron: 44 Kod pracy: 416
Powrót do pracy

Zatrucie alkoholem etylowym - problem Zespołów Ratownictwa Medycznego i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.