Ocena wpływu jednorazowego treningu na platformie wibracyjnej oraz pozycji ciała na aktywność elektromiograficzną wybranych mięśni kończyn dolnych

SPIS TREŚCI

 

 

1      Wstęp........................................................................................ 6

1.1   Wibracja jako metoda lecznicza i treningowa - wprowadzenie................................................................................. 6

1.2   Trening wibracyjny - podstawy biomechaniczne............. 7

1.2.1    Charakterystyka ruchu wibracyjnego............................... 7

1.2.2    Sposoby przekazywania wibracji na organizm człowieka            8

1.2.3    Modulowanie wielkości sił przekazywanych na ciało... 10

1.3   Wpływ wibracji na ludzki organizm................................ 14

1.3.1    Tkanka mięśniowa.......................................................... 14

1.3.2    Tkanka kostna................................................................. 16

1.3.3    Hormony......................................................................... 17

1.3.4    Postawa i równowaga..................................................... 18

1.4   Wibracja całego ciała - efekt treningowy.................... 19

1.5   Zastosowanie treningu wibracyjnego w rehabilitacji. 20

2      Cel badań............................................................................. 24

3      Materiał i metodyka badań.................................... 25

3.1   Grupa badawcza.................................................................. 25

3.2   Metoda i narzędzia badawcze........................................... 26

3.3   Analiza statystyczna......................................................... 29

4      Wyniki badań własnych i omówienie................ 30

4.1   Badanie rozkładu normalnego........................................ 30

4.2   Badanie różnic zmiennej bez platformy oraz z platformą wibracyjną................................................................ 33

4.3   Graficzna interpretacja różnic zmiennej....................... 36

5      Jednoczynnikowa analiza wariancji – ANOVA        68

5.1   Porównanie wartości EMG mięśnia obszernego bocznego kończyny dolnej lewej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną....................... 69

5.2   Porównanie wartości EMG mięśnia obszernego bocznego kończyny dolnej prawej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną....................... 71

5.3   Porównanie wartości EMG mięśnia obszernego przyśrodkowego kończyny dolnej lewej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną....... 73

5.4   Porównanie wartości EMG mięśnia obszernego przyśrodkowego kończyny dolnej prawej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną....... 75

5.5   Porównanie wartości EMG głowy bocznej mięśnia brzuchatego łydki kończyny dolnej lewej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną....... 77

5.6   Porównanie wartości EMG głowy bocznej mięśnia brzuchatego łydki kończyny dolnej prawej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną....... 79

5.7   Porównanie wartości EMG głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki kończyny dolnej lewej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną................................................................................... 81

5.8   Porównanie wartości EMG głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki kończyny dolnej prawej w czterech różnych pozycjach z włączoną platformą wibracyjną................................................................................... 83

6      Dyskusja............................................................................... 85

7      Wnioski.................................................................................. 91

Fizjoterapia/medycyna/pielęgniarstwo Liczba stron: 99 Kod pracy: 4732
Powrót do pracy

Ocena wpływu jednorazowego treningu na platformie wibracyjnej oraz pozycji ciała na aktywność elektromiograficzną wybranych mięśni kończyn dolnych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.