Ekonomia/finanse/rachunkowość Liczba stron: 54 Kod pracy: 165
Powrót do kategorii

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK POZARZĄDOWYCH NA PODSTAWIE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Spis treści

Wstęp. 2

Rozdział 1 Specyfikacja organizacjach pozarządowych. 3

1.1 Charakterystyka organizacji pozarządowych. 3

  1. 2 Podział organizacji pozarządowych. 6
  2. 3 Rodzaje działalności organizacji pozarządowych. 9
  3. 4 Formy działalności organizacji pozarządowych. 11

Rozdział II  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych. 15

2.1 Prawne aspekty prowadzenia ksiąg w organizacjach pozarządowych. 15

2.2 Dokumenty wewnętrzne jednostek pozarządowych. 18

2.3 Polityka rachunkowości, jako podstawowy dokument działalności jednostek pozarządowych. 19

2.4 Charakterystyka fundacji i stowarzyszeń. 21

Rozdział III Rachunkowość organizacji pozarządowych. 26

3.1 Klasyfikacja przychodów i kosztów w jednostkach pozarządowych. 26

3.2 Fundusze własne w jednostkach pozarządowych. 31

3.3 Organizacje pożytku publicznego, status, 1%, zwolnienia. 33

  1. 4 Obowiązki sprawozdawcze oraz zamknięcie roku w jednostkach pozarządowych. 36

Rozdział IV Organizacja rachunkowości w jednostkach pozarządowych na postawie Związku Harcerstwa Polskiego. 41

4.1 Związek Harcerstwa Polskiego charakterystyka działania, jako stowarzyszenie. 41

4.2 Sprawozdanie finansowe. 48

4.3 Sprawozdanie ZHP, jako organizacji pożytku publicznego. 63

4.4 Sprawozdanie z 1%.. 67

Zakończenie. 73

Literatura. 73

Spis tabel 73

Spis rysunków.. 73

Spis wykresów.. 74

Spis załączników.. 74

 

Ekonomia/finanse/rachunkowość Liczba stron: 54 Kod pracy: 165
Powrót do pracy

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK POZARZĄDOWYCH NA PODSTAWIE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.