Ekonomia/finanse/rachunkowość Liczba stron: 105 Kod pracy: 8962
Powrót do kategorii

Ocena sytuacji finansowej samorządu gminnego miasta X

Wstęp ………………………………………………………………………………….. 3

 

 1. Metodologia ………………………………………………………………………. 5
  • Cel badań …………………………………………………………………………... 5
  • Hipotezy badawcze ………………………………………………………………... 5
  • Metodyka badań …………………………………………………………………… 5

 

 1. Problem badawczy w świetle literatury ………………………………………… 7
  • Istota samorządu gminnego i jego znaczenie ……………………………………… 7
  • Organizacja i struktura samorządu gminnego w mieście X ……………… 10
  • Statut i zadania samorządu gminnego ……………………………………………. 14
  • Źródła prawa finansowego samorządu terytorialnego ……………………………. 17
  • Nadzór nad działalnością gminną ……………………………………………….... 20

 

 1. Gospodarka finansowa gminy ………………………………………………….. 24
  • Charakterystyka gminy X ……………………………………………. …. 24
  • Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy ……………………………. 26
   • Zasady konstrukcji budżetu gminy ………………………………………. 30
   • Procedura budżetowa ……………………………………………………... 31
  • Główne źródła dochodów ……………………………………………………….... 34

 

 1. Analiza budżetu gminy X w latach 1999 – 2001 …………………….... 37
  • Dochody budżetu gminy X ………………………………………………. 37
  • Wydatki budżetu gminy X ……………………………………………….. 48
  • Inwestycje i zadania komunalne ………………………………………………….. 61
  • Wykonanie budżetu gminy w latach 1999 – 2001………………………………... 64

 

Podsumowanie ………………………………………………………………………. 77

Bibliografia ……………………………………………………………………………81

Spis rysunków ……………………………………………………………………….. 83

Spis tabel ……………………………………………………………………………... 84
Ekonomia/finanse/rachunkowość Liczba stron: 105 Kod pracy: 8962
Powrót do pracy

Ocena sytuacji finansowej samorządu gminnego miasta X

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.