Wybrane patologie społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x

 

ROZDZIAŁ 1.

PATOLOGIA SPOŁECZNA JAKO CZYNNIK ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU SPOŁECZNEMU –ASPEKTY TEORETYCZNE


x
x

1.1.

Pojęcie i istota patologii społecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

x

1.2.

 Geneza i podział patologii społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

1.3.

   1.4.

Rodzaje bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego. . . . . . . . . . . . 

xx

xx

 

ROZDZIAŁ 2.

WYBRANE PATOLOGIE SPOŁECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

xx

2.1.

Narkomania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

2.2.

Alkoholizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

2.3.

2.4.

 

2.5.    

Prostytucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zachowania mający destrukcyjny wpływ na rodzinę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Przestępczość- ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości nieletnich. . . . . . .

xx

xx

 

xx

 

ROZDZIAŁ 3.

INSTYTUCJONALNE ODDZIAŁYWANIE PAŃSTWA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA KSZTAŁTOWANIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

 

 

 

xx

3.1.

Założenia polityki bezpieczeństwa społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xx

 

3.2.

Środki normatywne wykorzystywane w kształtowaniu bezpieczeństwa społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

xx

3.3.

Odpowiedzialność administracji publicznej za bezpieczeństwo społeczne . . . . . . .

xx

3.4.

Pozarządowe formy wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa społecznego . . . . .

Xx

 

 

ROZDZIAŁ 4.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

 


xx

4.1.

Cel badań, problem badawczy i hipoteza badawcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

4.2.

Metody i techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

4.3.

Najczęściej dostrzegane patologie społeczne przez respondentów. . . . . . . . . . . . . .  

xx

4.4.

Przyczyny współczesnych patologii społecznych w opinii badanych. . . . . . . . . . . .

xx

4.5.

Ocena polityki zwalczania patologii przez instytucje publiczne i pozarządowe w opinii badanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

xx

 

ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

xx

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

WYKAZ RYSUNKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

ZAŁĄCZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

OŚWIADCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xx

 

 

Bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne Liczba stron: 90 Kod pracy: 4305
Powrót do pracy

Wybrane patologie społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.