UŻYCIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

Wstęp. .........................................................................................

4

ROZDZIAŁ 1. ZASADY PROWADZENIA AKCJI RATUNKOWEJ l PODZIAŁ REJONU PORAŻENIA DO CELÓW AKCJI RATUNKOWEJ. .........................................

 

 

 

6

1.1. Praca szefa OC miasta w zakresie organizacji akcji ratunkowej.

20

ROZDZIAŁ 2. ZASADY UŻYCIA WOJSK OT W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH. ..................................

 

29

2.1. Użycie wojsk Obrony Terytorialnej w akcji ratunkowej

w okresie pokoju. .....................................................................................

 

30

2.2. Użycie wojsk Obrony Terytorialnej w akcji ratunkowej w czasie wojny. .............................................................................................

 

33

2.2.1. Prowadzenie akcji ratunkowej w rejonie porażenia wojsk w terenie niezabudowanym. ..........................................................................

 

35

2.2.2. Prowadzenie akcji ratunkowej w rejonie porażenia wojsk w terenie zabudowanym. ...............................................................................

 

36

2.2.3. Prowadzenie akcji ratunkowej na korzyść ludności

cywilnej. ....................................................................................................

 

38

2.3. Zasady współdziałania z formacjami OC. .....................................

 

41

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3. PRZYGOTOWANIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH. ...

 

 

 

 

45

3.1. Rozpoznanie. .....................................................................................

45

3.2. Wyszukiwanie poszkodowanych. ....................................................

52

3.3. Wydobywanie poszkodowanych. ....................................................

54

3.4. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. ..............................

56

3.5. Lokalizacja i gaszenie pożarów. ......................................................

58

3.6. Odgruzowanie lub umożliwienie dojazdu i dojść do obiektów prac ratowniczych. ..................................................................................

 

62

3.7. Doraźne zabezpieczanie bądź wyburzanie budynków i konstrukcji grożących zawaleniem w miejscach prowadzenia akcji ratunkowej. ..............................................................................................

 

 

65

3.8. Usuwanie i unieszkodliwianie niewybuchów i niewypałów. .........

68

3.9. Zabezpieczenie porządku i regulacji ruchu oraz ochrona pozostawionego mienia. ...........................................................................

 

70

Zakończenie. ..............................................................................

73

Literatura. .................................................................................

74

Bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne Liczba stron: 74 Kod pracy: 6695
Powrót do pracy

UŻYCIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.