ROZWÓJ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RATOWNICTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM

WSTĘP................................................................................. 3

ROZDZIAŁ  1...................................................................... 5

Ratownictwo techniczne...................................................... 5

1.1. Podstawy prawne........................................................ 5

1.2.   Definicja ratownictwa technicznego......................... 6

ROZDZIAŁ  2...................................................................... 7

Rozwój ratownictwa technicznego....................................... 7

2.2. Ilość podejmowanych interwencji ................................................................................. 13

2.3. Wypadki do których wzywana jest PSP................... 19

ROZDZIAŁ  3.................................................................... 21

Działania Ratownicze w Ratownictwie Technicznym....... 21

3.1. Ratownictwo w transporcie kolejowym................... 21

3.2.   Ratownictwo w budownictwie................................ 30

3.3.  Ratownictwo  chemiczno - ekologiczne.................. 38

3.4.  Ratownictwo w transporcie drogowym ...............................................45

3.5. Przykłady zdarzeń.................................................... 52

ROZDZIAŁ  4.................................................................... 62

Problemy w zakresie ratownictwa technicznego w PSP.... 62

ROZDZIAŁ  5..............................................................................................66

Wnioski.............................................................................. 65

Bibliografia......................................................................... 67

Załączniki........................................................................... 68

Bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne Liczba stron: 70 Kod pracy: 2241
Powrót do pracy

ROZWÓJ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RATOWNICTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.