Postawy Polaków wobec przestępczości zorganizowanej w Polsce

ROZDZIAŁ I
PROBLEM BADAWCZY W ŚWIETLE LITERATURY
 
1.1       Postawa- analiza pojęcia
            1.1.1    Funkcje postaw
            1.1.2    Kształtowanie się postaw
            1.1.3    Komponenty postaw
            1.1.4    Cechy postaw
1.2       Czynniki kształtujące postawy
            1.2.1    Rodzina i jej znaczenie dla kształtowania postaw     
                        1.2.1.1             Funkcje rodziny, dysfunkcjonalność rodziny
1.2.1.2  Socjalizacyjna rola rodziny, rodzina w procesie kształtowania hierarchii wartości
            1.2.3    Rodzina jako środowisko wychowawcze
            1.2.4    Grupa rówieśnicza jako czynnik kształtujący postawę
            1.2.5    Media jako czynnik kształtujący postawę
1.3       Patologia społeczna- analiza pojenia
            1.3.1    Podział, źródła, przyczyny oraz rodaje zjawisk patologicznych

1.4       Przestępczość zorganizowana- analiza pojęcia
            1.4.1    Elementy składowe przestępczości zorganizowanej
            1.4.2    Geneza przestępczości zorganizowanej
            1.4.3    Czynniki kryminogenne
            1.4.4    Przestępczość zorganizowana w Polsce
            1.4.5    Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
1.4.5.1 Służby powołane do walki z przestępczością zorganizowaną
 
 
ROZDZIAŁ II
METODOLOGICZNE POSTAWY BADAŃ
2.1       Przedmiot i cel badań
2.2       Problemy i hipotezy badawcze
2.3       Metody badań
2.4       Charakterystyka badanego środowiska
2.5       Organizacja badań
 
ROZDZIAŁ III
EMPIRYCZNE ZAŁOŻENIA PRACY
3.1       Postawy badanych wobec przestępczości zorganizowanej
            3.1.1    Wiedza, nastawienie i deklaracje badanych na temat przestępczości zorganizowanej
3.2       Warunki socjodemograficzne a postawa badanych wobec przestępczości zorganizowanej w Polsce
            3.2.1    Warunki socjodemograficzne badanych
3.3       Warunki rodzinne, materialne i społeczno-ekonomiczne a postawy badanych wobec przestępczości zorganizowanej
            3.3.3    Społeczna sytuacja w rodzinach osób badanych i jej wpływ na postawy badanych wobec przestępczości zorganizowanej
Bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne Liczba stron: 128 Kod pracy: 8953
Powrót do pracy

Postawy Polaków wobec przestępczości zorganizowanej w Polsce

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.