Ochrona prezydenta RP przez BOR

WSTĘP. 4

Rozdział 1. 5

Geneza powstania Biura Ochrony Rządu. 5

1.1.     Formacje ochrony osób w niepodległej Polsce i okresie II wojny światowej 5

1.2.     Ochrona najwyższych osób w państwie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 8

Rozdział 2. 14

BOR w strukturach III Rzeczypospolitej Polskiej 14

2.1.     Uwarunkowania prawne funkcjonowania BOR.. 14

2.2.     Struktura organizacyjna i zarządzanie BOR.. 21

2.3.     Metody i narzędzia pracy BOR.. 24

2.4.     Etyka w BOR.. 27

2.5.     Współpraca z innymi podmiotami 31

ROZDZIAŁ 3. 37

FUNKCJONOWANIE BOR W III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 37

3.1.     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 37

3.2.     Biuro Ochrony Rządu w służbie najwyższych osób w państwie. 38

3.3.     Biuro Ochrony Rządu w ocenie Prezydentów RP.. 43

3.4.     Służba Ochrony Państwa – realizacja reformy Biura Ochrony Rządu. 43

ZAKOŃCZENIE.. 53

BIBLIOGRAFIA.. 54

SPIS TABEL.. 59

SPIS RYSUNKÓW    59
Bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne Liczba stron: 71 Kod pracy: 6668
Powrót do pracy

Ochrona prezydenta RP przez BOR

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.