Administracja Liczba stron: 58 Kod pracy: 5136
Powrót do kategorii

SAMORZĄD POWIATOWY W ŚWIETLE USTAWY Z 5 CZERWCA 1998 R. „O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM” NA PRZYKŁADZIE POWIATU RADZYŃ PODLASKI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP.......................................................................................................................................3

 

ROZDZIAŁ I.............................................................................................................................5

 

RYS HISTORYCZNY SAMORZĄDU POWIATOWEGO W POLSCE...........................5

  • Kształtowanie samorządu powiatowego ..............................................................................5
  • Reforma ustrojowa z 1999 ………………………………………………………………7
  • Historia powiatu X .............................................................................................8

 

ROZDZIAŁ II ........................................................................................................................16

 

USTRÓJ I ORGANY SAMORZĄDU POWIATOWEGO.................................................16

2.1 Pojęcie powiatu, jego osobowość prawna oraz statut.........................................................16

2.2 Typy powiatów…………………………………………………………………………...17

2.3 Zadania własne, zlecone oraz powierzone powiatu............................................................20

2.4 Organy powiatu...................................................................................................................24

2.4.1 Rada powiatu, jej status oraz organizacja wewnętrzna....................................................25

2.4.2 Zarząd powiatu.................................................................................................................30

2.4.3 Starosta.............................................................................................................................32

2.5 Starostwo i jego zadania na przykładzie starostwa powiatowego w X 36

 

ROZDZIAŁ III........................................................................................................................44

 

FINANSE ORAZ BUDŻET POWIATU NA PRZYKŁADZIE POWIATU X..............................................................................................................................44

3.1 Budżet powiatu ..................................................................................................................44

3.2 Źródła dochodów samorządu powiatowego.......................................................................47

3.3 Kontrola i nadzór nad działalnością finansową..................................................................51

3.4 Realizacja budżetu powiatu X w 2008 roku...............................................52

ZAKOŃCZENIE.................................................................................................57

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................58
Administracja Liczba stron: 58 Kod pracy: 5136
Powrót do pracy

SAMORZĄD POWIATOWY W ŚWIETLE USTAWY Z 5 CZERWCA 1998 R. „O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM” NA PRZYKŁADZIE POWIATU RADZYŃ PODLASKI

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.