>
Jakie jest doświadczenie naszej firmy?
>
Czy na pewno nie otrzymam plagiatu?
>
Jaka jest gwarancja, że opracowanie zostanie przesłane?
>
W jaki sposób najłatwiej złożyć zamówienie?
>
Co obejmuje cena przedstawiona w ofercie?
>
Czy ustalona pierwotnie kwota za zlecenie może ulec zmianie?
>
Czy możliwa jest płatność ratalna?
>
W jaki sposób dokonuje się płatności za zlecenie?
>
Czy poprawki nanoszone są bezpłatnie?
>
W jaki sposób przesyłane jest zlecenie?
>
Czy zakupiona przeze mnie praca będzie legalna?
>
Zostałem oszukany w innym serwisie. Jakie mam gwarancje, że tutaj otrzymam to za co zapłacę?
>
Czy plan pracy i bibliografia jest za darmo?
>
Kiedy przystępujecie do pisania?
>
Co zrobić jeśli pojawiły się nowe wytyczne?
>
Jakie poprawki są zawsze płatne?
>
Co zrobić, jeśli muszę zrezygnować z usługi?
>
Co to jest strona rozliczeniowa/standardowa?
>
Czy można wykonaną przez nas pracę przedstawiać jako swoją?
Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.